Montaj

1. Çatı oluğu tapasının montajı için çatı oluğu, tapanın içinden bölünmeden geçirilir, tapanın deliği işaretlenir ve ince dişli bir testereyle kesilir.

2. Çatı oluğunun uç parçası, lastik bir contayla donatılmıştır ve çatı oluğunun sızdırmaz bir şekilde kapanmasını garanti eder. Hem sağa, hem de sola uyar.

3. İniş borularını sabitlemek için halka vidalı boru kelepçesi kullanılır: Boru kelepçesi doğrudan bir diş açma vidasıyla sıkılır.

4. Çatı oluğunun, oluk demiriyle basit ve etkinliği kanıtlanmış montajı.

5. 45° ve 67° eğimli boru yayları her çatı çıkıntısı için en uygun çözümü sunar.


Sie möchten diese Information mit anderen teilen?

Marley Deutschland

Ich möchte diese Informationen über einen Social Network- oder einen Bookmark-Dienst teilen: