RG 75 Montajı

Çatı oluğu, oluk tutucularıyla çatı kirişine veya ön çıtaya 50 cm mesafede takılır. Her çatı oluğu metresi başına 2-3 mm eğim olmalıdır; böylece yağmur suyunun güvenli bir şekilde akıp gitmesi sağlanır.

Çift yön ipini oluk askısının en yüksek ve en alçak noktasına, ilk oluk askısından son oluk askısına kadar gerdirin.

Meyli yön ipiyle tekrar kontrol edin.

Diğer oluk askılarını yön ipinde hizalayın.

Çatı oluğunu gerekli uzunlukta kesin ve oluk askıların içine asın.

Uç parça, çatı oluğunun üzerine geçirilir - sağa ve sola sığar, ancak gider tapasına sığmaz.

Çatı oluğu tapasının montajı için çatı oluğu tapanın içinden bölünmeden geçirilir, tapanın deliği çizilir ve ince dişli bir testereyle kesilir.

Tüm testere çalışmaları için aşağıdaki noktalar geçerlidir: Kenarlardaki çapakları iyice temizlenmesi gerekir.

Oluk tapasını arkadaki kenara ve ön kabarığa asın.

Bağlantı kabı, arkadaki kenarın üstüne ve öndeki kabarığa monte edilir.

İşaretlere dikkat edin - kam-yiv sistemi!

Hiçbir iniş borusu takılamıyorsa, bir yağmur suyu püskürtücüsü takmanızı tavsiye ederiz.

Ücretsiz yağmur sularını bir fıçıda biriktirmek ve dökmek için kullanmak istiyorsanız, su gideri kapağı idealdir.


Sie möchten diese Information mit anderen teilen?

Marley Deutschland

Ich möchte diese Informationen über einen Social Network- oder einen Bookmark-Dienst teilen: